Tragere la Puta, Qalqan, Zhamby

🇷🇴 Sagittarii (secția de arc a Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia) și HHH, în calitate de organizatori, invită toți arcașii tradiționali din România să participe la concursul pe care îl vom organiza în data de 23 martie 2024 în Municipiul Alba Iulia.

Proba sportivă: tragere la țintă amplasată la distanță. Se va trage la trei ținte tradiționale, aceleași la care se va trage și la World Nomad Games 2024.

Tipul concursului: open.

Reguli de competiție:

a) Tragere la Ținta Puta:

 • Distanța: 70 m (bărbați) / 60 m (femei)
 • Număr săgeți: 63 (7 serii a câte 9 săgeți)
 • Punctaj: 1 punct sau miss (dacă săgeata se înfige în țintă se punctează cu 1 punct).

b) Tragere la Ținta Qalqan:

 • Distanța: 60 m (bărbați) / 50 m (femei)
 • Număr săgeți: 49 (7 serii a câte 7 săgeți)
 • Punctaj: 1 punct sau miss (dacă săgeata se înfige în țintă se punctează cu 1 punct).

c). Tragere la Ținta Zhamby:

 • Distanța: 30 m (atât pentru bărbați, cât și pentru femei)
 • Număr săgeți: 25 (5 serii a câte 5 săgeți)
 • Punctaj: 1 punct sau miss (dacă săgeata se înfige în țintă se punctează cu 1 punct).

Diviza de arc admisă: orice arc din materiale moderne sau naturale, replici istorice (arcuri ce corespund diviziilor HBM și HBN conform regulamentelor FRAI – proba sportivă arc istoric).

Cod de vestimentație: istorică sau etno.

Categorii de vârstă: vă rugăm să vă înregistrați adulți 21-55 de ani, indiferent de vârsta pe care o aveți.

Este interzisă utilizarea arcurilor cu fereastră sau cu orice dispozitiv sau bandaj de susținere a săgeții.

Coarda arcului poate fi din orice material și poate avea orice culoare. Pe coardă poate fi montat un singur nock point.

Săgețile trebuie să fie confecționate din lemn sau bambus, să aibă pene naturale, vârf de antrenament, self nock sau nock din materiale naturale. Nockul din plastic nu este permis.

Săgețile trebuie să fie inscripționate obligatoriu cu numele și prenumele arcașului.

În momentul tragerii un deget trebuie să atingă nockul.

Fiecare grupă de arcași va avea la dispoziție 3 minute (180 de secunde)/ rundă pentru a executa tragerile.

Executarea de trageri înainte de semnalul de începere sau după semnalul de încetare a tragerii se sancționează cu diminuarea scorului cu două puncte.

Vor fi amplasate câte 4 ținte.

Taxă de participare: 100 RON. Ceai, cafea, gustarea de bun venit oferit de organizator. Masa de prânz este oferită gratuit de organizator arcașilor care plătesc taxa de participare până cel târziu la data de 15 martie 2024 (data creditării contului beneficiarului). Prânz: ciorbă, fel principal, desert.

Sportivii legitimați FRAI beneficiază de o reducere de 20 RON.

Detalii plată: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA, CIF: 35378115, Str. Septimius Severus, Nr. 38A, Alba Iulia, nr. cont IBAN: RO29TREZ00221G365000XXXX

Înregistrare pe pagina https://frai.ro/

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica data și locul competiției.

Săgețile care valorează puncte pot fi extrase doar după evaluarea făcută de arbitrii și doar după ce scorul a fost trecut pe fișa de scor de către arbitru.

Întinderea arcului, cu sau fără săgeată, este permisă doar atunci când arcașul se află la linia de tragere.

Cod de vestimentație: vestimentația istorică este obligatorie. Purtarea ochelarilor de corecție este permisă. Este interzisă folosirea ochelarilor de soare sau a altor dispozitive moderne de orice fel.

Premii:

 1. trofeu și diplomă pentru primele 3 locuri la fiecare categorie de gen.

Î

🇬🇧 Shooting at targets Puta, Qalqan, Zhamby

Sagittarii (the archery section of the Municipal Sports Club Unirea Alba Iulia) and HHH, as organizers, invite all traditional archers from Romania and around the world to participate in the competition we will organize on March 23, 2024, in the Municipality of Alba Iulia.

Sporting Event: Target shooting. It will involve shooting at three traditional targets, the same ones used at the World Nomad Games 2024.

Type of competition: Open.

Competition Rules:

a) Puta Target Shooting:

 • Distance: 70 m (men) / 60 m (women)
 • Number of arrows: 63 (7 series of 9 arrows each)
 • Scoring: 1 point or miss (1 point is awarded if the arrow sticks to the target).

b) Qalqan Target Shooting:

 • Distance: 60 m (men) / 50 m (women)
 • Number of arrows: 49 (7 series of 7 arrows each)
 • Scoring: 1 point or miss (1 point is awarded if the arrow sticks to the target).

c) Zhamby Target Shooting:

 • Distance: 30 m (both men and women)
 • Number of arrows: 25 (5 series of 5 arrows each)
 • Scoring: 1 point or miss (1 point is awarded if the arrow sticks to the target).

Allowed bow division: Any bow made of modern or natural materials, historical replicas (bows corresponding to the HBM and HBN divisions according to FRAI regulations).

Dress code: Historical or ethnic.

Age categories: Please register as adults 21-55 years old, regardless of your actual age.

Prohibited: The use of bows with windows or any device or arrow support device.

Bowstring: Can be made of any material and can be any color. Only one nock point can be mounted on the string.

Arrows: Must be made of wood or bamboo, have natural feathers, training tips, self nocks, or nocks made of natural materials. Plastic nocks are not allowed. Arrows must be inscribed with the archer’s first and last name.

Shooting condition: At the moment of shooting, one finger must touch the nock.

Time: Each group of archers will have 3 minutes (180 seconds) per round to execute the shots.

Penalties: Executing shots before the starting signal or after the end signal will result in a two-point score reduction.

Participation fee: 100 RON. Tea, coffee, a welcome snack provided by the organizer. Lunch is offered free of charge to archers who pay the participation fee by March 15, 2024 (date of crediting the beneficiary’s account). Lunch includes soup, main course, and dessert.

Discount for FRAI registered athletes: 20 RON.

Payment details:

 • Club: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA
 • CIF: 35378115
 • Address: Str. Septimius Severus, Nr. 38A, Alba Iulia
 • IBAN: RO29TREZ00221G365000XXXX

Registration on the page: FRAI Registration

Organizers reserve the right to modify the date and location of the competition.