În atenția sportivilor nerezidenți în România care vor participa cu arbaletă la Campionatele Europene de Arc Istoric și 3D

Condițiile de trecere a frontierei de stat

 1. Sportivii care vor participa cu arbaletă trebuie să solicite la reprezentanța diplomatică sau la oficiul consular al României din statul în care se află obținerea avizului pentru introducerea arbaletei și săgeților pe teritoriul României.
 2. Cererea prin care se solicită obținerea avizului trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
  • documentul de trecere a frontierei valabil;
  • un document autentic prin care să se facă dovada deținerii legale a arbaletei și a săgeților, dacă acest lucru este posibil;
  • un document din care să rezulte caracteristicile tehnice ale arbaletei pe care solicitantul dorește să o introducă pe teritoriul României;
  • declarația scrisă în limba română sau însoțită de traducerea autorizată în limba română, privind necesitatea introducerii arbaletei și săgeților pe teritoriul României şi perioada de timp în care se află pe teritoriul României și invitația de participare la Campionatul European. Organizatorii vor pune la dispoziția sportivilor modelul de declarație și vor trimite invitațiile sportivilor înregistrați;
  • dovada îndeplinirii în România a condițiilor de păstrare și securitate a arbaletei și săgeților (Trebuie dovedit existența unui dulap metalic de păstrare a arbaletei și săgeților la locul de cazare a sportivului. Organizatorii pot asigura la cerere un loc de păstrare comun securizat al arbaletelor – dovada vom trimite sportivilor înregistrați la cerere).
 3. Reprezentanța diplomatică sau oficiul consular verifică dacă este îndeplinită condiția privind deținerea legală a arbaletei și săgeților în statul de domiciliu, reședință sau, după caz de rezidență şi de validitate a documentului de călătorie, efectuând mențiunile corespunzătoare în acest sens în cererea care se transmite Inspectoratului General al Poliției Române.
 4. Inspectoratul General al Poliției Române verifică dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege şi, în cazul în care a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale cu privire la introducerea arbaletei și săgeților în România, transmite reprezentanței diplomatice sau oficiului consular avizul.
 5. Avizul de introducere a arbaletei și săgeților pe teritoriul României se acordă pentru o perioadă de maximum 30 de zile, fără posibilitatea prelungirii acesteia.
 6. Introducerea pe teritoriul României a arbaletei și a săgeților aferente se permite de către structurile poliției de frontieră numai în condițiile prezentării avizului.
 7. În cazul în care arbaleta și săgețile acestora introduse pe teritoriul României sunt pierdute, furate sau distruse pe teritoriul României, titularul are obligaţia să anunţe, în termen de 24 de ore, organul de poliţie în a cărui rază de competenţă s-a produs evenimentul, acesta eliberându-i o dovadă care va fi prezentată organelor poliţiei de frontieră la ieşirea din ţară.

  În consecință, va trebui să parcurgeți următorii pași:

  1. Înregistrați-vă pe pagina https://hdhiaa.net/competitions la Campionate Europene la care intenționați să participați.
  2. Organizatorul va trimite pe adresa de email cu care v-ați înregistrat a). modelul de cerere de solicitare a avizului pentru introducerea arbaletei și săgeților pe teritoriul României, b). invitația, și c). dovada de îndeplinirii în România a condițiilor de păstrare și securitate a arbaletei și săgeților.
  3. Veți depune la ambasada sau consulatul României din țara dvs. documentul a). de la pasul anterior completat de dvs. Anexați și celelalte documente: b). și c). de la pasul 2, precum și i). documentul de trecere a frontierei valabil; ii). un document autentic prin care să se facă dovada deținerii legale a arbaletei și a săgeților, dacă acest lucru este posibil; iii). un document din care să rezulte caracteristicile tehnice ale arbaletei pe care doriți să o introducă pe teritoriul României.
  4. Așteptați acordarea avizului pentru introducerea arbaletei și săgeților pe teritoriul României.
  5. La intrarea în România prezentați avizul pentru introducerea arbaletei și săgeților pe teritoriul României.

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *